Po­li­ti­et måt­te fjer­ne tre Bay­ern-spil­le­re

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

●● Po­li­ti­et måt­te fjer­ne tre Bay­ern Mün­chen-spil­ler­ne fra gar­de­ro­ben til den un­gars­ke dom­me­ren Vik­tor Kas­sai et­ter tirs­da­gens mes­ter­liga­ba­tal­je mot Re­al Mad­rid. Bay­ern tap­te 3-6 sam­men­lagt. Dom­mer Kas­sai kom i fo­kus un­der opp­gjø­ret, da han feil­ak­tig ut­vis­te Ar­turo Vi­dal (t.v.). Bay­ern måt­te der­med spil­le eks­tra­om­gan­ge­ne med en mann mind­re på ba­nen. I til­legg skul­le Cris­tia­no Ro­nal­do fått to sco­rin­ger an­nul­lert for off­side.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.