Draps­dømt Nfl-stjer­ne heng­te seg

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

●● Den tid­li­ge­re Nfl-stjer­nen Aa­ron Her­nan­dez døde ons­dag et­ter å ha hengt seg på feng­sels­cel­len. Han so­net en livs­tids­dom for drap. Det opp­lys­te en tals­mann for feng­sels­myn­dig­he­te­ne i Mas­sachu­setts. Han ble brakt til syke­hus, men li­vet sto ikke til å red­de. Det var i april i 2015 at han ble fun­net skyl­dig i å ha skutt og drept kom­pi­sen Odin Lloyd i 2013. Den tid­li­ge­re New Eng­land Pa­triots-spil­le­ren skal blant an­net ha sett seg lei på at Lloyd sta­dig var sam­men med folk idretts­stjer­nen mis­lik­te. Her­nan­dez ble i 2014 sik­tet for et dob­belt­drap fra 2012, men han ble i for­ri­ge uke fri­kjent for dis­se til­fel­le­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.