Er jeg så avan­sert?

Faedrelandsvennen - - TORSDAG - TORMOD FLEM VEGGE

Et­ter å ha hatt den ene fin­ger­tup­pen i strekk i sju uker, har jeg en­de­lig fått lov til å star­te opp­tre­ning av den. Den tas nå ut av skin­nen med jev­ne mel­lom­rom, slik at fin­ger­tupp-led­det kan bøyes og tøyes. Det hele star­tet med at jeg fikk et til­syne­la­ten­de uskyl­dig slag mot over­si­den av fin­ge­ren. Plut­se­lig hang fin­ger­tup­pen ned. Den ble væ­ren­de i den po­si­sjo­nen, for­di en vel­dig tynn, li­ten sene var rø­ket. Den se­nen sør­ger for at fin­ger­tup­pen kan løf­tes et­ter å ha blitt bøyd. Viss­te du om den se­nen? Hvem be­stem­te at den skul­le være der? Vi bør være takk­nem­li­ge for alt som fun­ge­rer i de fan­tas­tisk avan­ser­te krop­pe­ne våre! Du må ha en fin dag da, du og alle fin­ger­tup­pe­ne dine!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.