Har sik­ret fjel­let med bol­ter etter stein­ras

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TORMOD FLEM VEGGE tormod.vegge@fvn.no

Påske­af­ten ras­te ei stor stein­blokk ut av fjel­let ved Stat­oil på Ves­ter­vei­en. Nå er det ut­ført sik­rings­til­tak.

– Nå skal det være trygt, sier Jone Strøms­våg, geo­log i Sta­tens veg­ve­sen, Re­gion sør.

Ved 14-ti­den påske­af­ten dei­set ei stor stein­blokk i bak­ken ved E 18 ved Cir­cle K-sta­sjo­nen på Ves­ter­vei­en, i vest­gå­en­de ret­ning, i Kris­tian­sand.

In­gen ble ska­det i hen­del­sen.

KNUSTE TRAPP

Stein­blok­ka, rundt tre ku­bikk­me­ter stor, knuste de­ler av trap­pa som er knyt­tet til gang­broa over mo­tor­vei­en. Om­rå­det rundt ras­ste­det ble sper­ret av i frykt for fle­re ras.

– Stein­blok­ka ble fjer­net like etter påske. Nå er det satt opp ni bol­ter i fjel­let – tre der blok­ka løs­net og seks i svin­gen ved ben­sin­sta­sjo­nen, for­kla­rer Strøms­våg.

– Det­te er stan­dard pro­se­dy­re. Hvis ei stein­blokk fal­ler ned, kan fjel­let rundt være usta­bilt. Al­ter­na­ti­vet er å rens­ke fjel­let el­ler å bol­te, for­kla­rer geo­lo­gen.

– ÅRSAKEN?

– Og nå er det trygt?

– Nå skal det være trygt og greit.

– Hva er årsaken til at blok­ka løs­net?

– Det­te er lang­som­me pro­ses­ser. Frost­spren­ging og vann­sig bak stein­blok­ka har over tid pres­set den ut, sier Strøms­våg.

TORMOD FLEM VEGGE FOTO:

Stein­blok­ka som ras­te ut på Ves­ter­vei­en påske­af­ten er fjer­net, og om­rå­det rundt fjel­let der den falt ut er sik­ret med bol­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.