FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

De mest po­pu­læ­re stu­die­ne

● Lit­te­ra­tur, film og tea­ter, års­stu­di­um – 8,33 sø­ke­re per stu­die­plass

● So­si­alt ar­beid, bachelor – 6,51

● Mar­keds­fø­ring og le­del­se, bachelor – 5,77

● Lek­tor­ut­dan­ning med his­to­rie i førs­te stu­die­år, mas­ter – 4,88

● Verne­plei­er­ut­dan­ning, bachelor – 4,77

● Er­næ­ring, mat og kul­tur, års­stu­di­um – 4,69

● Pe­da­go­gikk, års­stu­di­um – 4,47

● IT og in­for­ma­sjons­sys­te­mer, års­stu­di­um – 4,40

● IT og in­for­ma­sjons­sys­te­mer, bachelor – 4,33

● Bio­in­ge­ni­ør, bachelor – 4,24

● Idrett, bachelor – 4,03

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.