Stjal to­bakk og snus

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Natt til i går fikk po­li­ti­et mel­ding om inn­brudd i en dag­lig­vare­bu­tikk på Helle­myr. Det er blitt stjå­let to­bakk og snus. Ty­ven(e) tok seg inn ved å knu­se et vin­du i en dør. Po­li­ti­et har vært på ste­det og fore­tatt åsteds­un­der­sø­kel­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.