FREDAGSKOMMENTAR

Faedrelandsvennen - - MENING -

PRE­BEN AA­VITS­LAND

Pre­ben Aa­vits­land er lege fra Kris­tian­sand, bo­satt i Terne­vig i Vågs­bygd. Han er nå kom­mune­over­lege i Arendal, pro­fes­sor i sam­funns­me­di­sin ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo og over­lege ved Folke­helse­in­sti­tut­tet, men skri­ver fre­dags­kom­men­ta­rer på egne veg­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.