FAKTA

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

Arteriet

● Pri­vat gal­le­ri eid av Ma­ri­an­ne Lauk­vik på Lum­ber

● Åp­net i 2013

● Har fun­gert som vis­nings­sted for mo­der­ne kunst, og for­trinns­vis re­gio­na­le kunstnere. Har også dre­vet med ut­leie og salg av kunst. I til­legg har Arteriet hatt sam­ar­beid med den kul­tu­rel­le skole­sek­ken og Cre­art.

● Ma­ri­an­ne Lauk­vik har blitt en­hets­le­der for kul­tur ved Søg­ne Gam­le Preste­gård, og Nay­sa And­ra­de har tatt over le­del­sen ved Arteriet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.