Bes­te sang er «Tog til Kris­tian­sand»

Faedrelandsvennen - - KULTUR - RUNE SLYNGSTAD

VI­SER/POP de­lil­los

«La oss bli fri for all nos­tal­gi» (Dra­bant mu­sic) ner­sko­lens ve­te­re­an­pike­kor. Re­fren­get er nød­ven­dig­vis ikke av høy klas­se ord­mes­sig, men det går i alle fall slik:

«Det er hyg­ge­lig der i Kris­tian­sand, det er flott som en strand i Kris­tian­sand. Og byen er som en kvad­rat. Jeg har sett det selv på et kart. Det var visst plan­lagt slik av Kris­ti­an Quart.»

Den­ne visa er helt ål­reit. Det er også den nos­tal­gis­ke, «Du er lat», der min­ne­ne fra ra­dio­ens Pop spe­si­al med Sig­bjørn Ned­land og Ivar Dyr­haug strøm­mer på. Og det er vel­dig mye av det de el­le­ve lå­te­ne det­te hand­ler om; nem­lig nos­tal­gi. Helt til slutt syn­ger Lars Lil­lo-sten­berg at vi bør bli fri for all nostagi, uten at det er grunn til å tro at han me­ner det fullt ut.

Greit nok det, men det­te er li­ke­vel et de­Lil­los-al­bum uten­om det van­li­ge. Akus­tisk, og med litt for man­ge sva­ke lå­ter enn det vi er vant til fra den­ne kan­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.