50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

21. April 1967

Hæ­rens kring­kas­tings­sta­sjon i At­hen kunn­gjor­de tid­lig i dag at de mi­li­tæ­re had­de over­tatt mak­ten i Hel­las. Ra­dio­sen­din­gen, som ble av­lyt­tet i Lon­don, gikk ut på at hæ­ren ved mid­natt over­tok mak­ten i lan­det. Hæ­rens ge­ne­ral­stabs­jef vil om kort tid sen­de ut en kunn­gjø­ring, het det i ra­dio­sen­din­gen.n. Det ble ikke sagt noe om hva som er skjedd med lan­dets po­li­tis­ke le­de­re. Det har vært po­li­tisk kri­se i Hel­las si­den mars, da stats­mi­nis­ter Pa­raskevopou­los’ for­ret­nings­mi­nis­te­ri­um måt­te tre til­ba­ke. Kong Konstan­tin n inn­kal­te alle par­la­men­ta­ris­ke le­de­re re til et møte for å prø­ve å få dan­net t en koa­li­sjons­re­gje­ring, men le­de­renn for Sen­trums­unio­nen, Ge­or­ge Pa­pand­re­ou, dre­ou, boi­kot­tet mø­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.