25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

21. April 1992

● Syk­kel­ryt­te­reny y Leif To­re Erik­sen fikk sitt in­ter­na­sjo­na­le gjen­nom­brudd i Fran­co Bel­ge i påske­uken ske­uken. 22-årin­gen fra Kris­tian­sand kom hjem med fav­nen full av po­ka­ler. Erik­sen kjø­rer den­ne se­son­gen for Sand­nes. I Fran­co Bel­ge, et av verdens mest pre­sti­sje­fyl­te ritt for ama­tø­rer, ble Erik­sen num­mer tre samm men­lagt, bare 39 hundre­de­ler bak vin­ner ne­ren. Den tid­li­ge­re Kck-syk­lis­ten har Barc Bar­ce­lo­na-ol til som­mer­en som sitt sto­re må mål. Erik­sen er inn­stilt på å kva­li­fi­se­re seg båd både til lag­tempo­la­get og den in­di­vi­du­el­le kon­ku kon­kur­ran­sen. Erik­sen vant ons­da­gens 145 kilo­me­ter lan­ge etap­pe og ble num­mer fire av­slut­nings­da slut­nings­da­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.