Quizen

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvem har skre­vet boka som bare he­ter ”17. ro­man”?

2. Hva er gin kryd­ret med?

3. Hvem skrev ”Den gud­dom­me­li­ge ko­me­die”?

4. På hvil­ken gresk øy had­de apos­te­len Jo­han­n­es sine åpen­ba­rin­ger?

5. Hvem sang om ”tan­ta til Bea­te”?

6. Hva het den po­pu­læ­re Tv-se­ri­en som hand­let om en vim­se­te ad­vo­kat­dame i Bos­ton, med et pro­ble­ma­tisk kjær­lig­hets­liv?

7. Hvem tok over etter Ivar Dyr­haug som pro­gram­le­der i «Beat for beat» på NRK1?

8. Hva he­ter ho­ved­sta­den i Aser­bajd­sjan?

9. Hvem lå 2 uker på top­pen av Vg-lis­ta med ”She Lo­ves You” i 1964?

10. Hvil­ket norsk fot­ballag, med sup­por­ter­klub­ben Briske­by­ban­den, har den noe tvil­som­me æren av å ha ryk­ket ned fra Elite­se­ri­en flest gan­ger?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.