Tid­li­ge­re Leices­ter­spil­ler ak­tu­ell for Start

Faedrelandsvennen - - SPORT - PÅL WOLLEBÆK JØRGENSEN

Kraft­kar tren­te med klub­ben tors­dag.

– Jeg er på ut­kikk etter ny klubb. Det had­de vært mor­somt å prø­ve seg her. Jeg er blitt godt tatt imot, sier Da­ny N'gues­san til Fædre­lands­ven­nen etter tors­da­gens Start-tre­ning.

29-årin­gen, som er fransk­mann og flas­ket opp i Auxer­re, flyt­tet tid­lig i kar­rie­ren til Stor­bri­tan­nia. Der har han rett og slett vært en skik­ke­lig klubb­no­ma­de.

Han har vært inn­om Ran­gers, Bos­ton Uni­ted (lån), Lin­coln, Leices­ter, Scunt­hor­pe (lån), Sout­hamp­ton (lån), Mil­wall, Charl­ton (lån), Swin­don, Port Va­le og Don­cas­ter.

Han har også vært inn­om AE La­ris­sa i Hel­las.

– Min bes­te pe­rio­de var i Leices­ter i 2009-2011, sier N`gues­san, som sco­ret seks mål på 32 kam­per for fjor­årets se­rie­mes­ter i Eng­land, som den gang var en Cham­pion­ship-klubb.

N'gues­san har spilt for både Leices­ter, Scunt­hor­pe og Mil­wall på nivå to i Eng­land.

Hans fore­lø­pig sis­te kamp kom for Don­cas­ter 26. de­sem­ber 2015. Han på­dro seg en ska­de i fo­ten etter det, og ble fri­gitt i sep­tem­ber 2016.

– Hva har du gjort si­den?

– Trent og tatt vare på meg selv, sier 29-årin­gen, som er gift og har tre barn. Han har bo­sted både i Lon­don og Pa­ris.

– Akku­rat nå hol­der jeg til i Pa­ris, men jeg har også et hus i Lon­don. – Hvor tri­ves du best på ba­nen? – Spiss el­ler kant­spil­ler. Jeg spil­ler der det er bruk for meg, sier han og smi­ler.

– Ut­ford­rin­gen er at det er len­ge si­den han har spilt og det tar litt tid å få ham kamp­klar, sier Pe­der­sen, og leg­ger til:

– Det blir en vur­de­ring opp mot and­re al­ter­na­ti­ver.

– Hva kan du si om ham?

– Han er en ro­bust type, som har mye er­fa­ring. Han har bra fer­dig­he­ter også, sva­rer Pe­der­sen.

De to and­re al­ter­na­ti­ve­ne Start har for hån­den akku­rat nå he­ter Djord­je Susn­jar (25) og Art­hur Car­val­ho (19).

Susj­nar har er­fa­ring fra topp­se­rie i Sveits og Ser­bia. Car­val­ho har for­tid i ung­doms­av­de­lin­gen til Sao Paolo. Tors­dag tes­tet Pe­der­sen de tre spis­se­ne i én mot én øvel­ser på tre­nin­gen.

N'gues­san fikk vist at han går uten­på de to and­re når det gjel­der fart og kraft. Susn­jar fram­sto, på den­ne øk­ten, som den bes­te av­slut­te­ren av de tre, mens Car­val­ho vir­ker mer som en tek­nisk og drible­sterk spil­ler.

– Vi tar en dis­ku­sjon, så kon­klu­de­rer vi etter hvert, sier Pe­der­sen, om i ut­gangs­punk­tet kun­ne ten­ke seg to for­sterk­nin­ger.

Han får tro­lig bare én.

– An­ta­ke­lig kun én spil­ler, sier di­rek­tør Even Øgrey Brands­dal, som sty­rer penge­sek­ken.

FOTO: AP/NTB SCANPIX

Da­ny N'gues­san i ak­sjon for Swin­don Town i en liga­cup­kamp mot Chelsea på Coun­ty Ground i 2013. Her i du­ell med Ga­ry Ca­hill.

FOTO: JIM RUNE BJORVAND

Da­ny N'gues­san på Start-tre­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.