Jeg er nok over gjen­nom­snit­tet

Faedrelandsvennen - - FREDAG - BIRGITTE KLÆKKEN

opp­tatt av været. Yr er det sis­te jeg sjek­ker før jeg leg­ger meg, og før søv­nen er gnidd ut av øyne­ne om mor­ge­nen, er jeg der igjen. Tro­lig er jeg «miljø­ska­det» etter en opp­vekst der vær­mel­ding og ny­he­ter var da­gens høyde­punkt. Nå­de den som snak­ka når me­teoro­lo­gen en­de­lig nåd­de fram til fjel­le­ne i Sør-nor­ge. Pås­ken ble i år til­bragt på den gres­ke øya Les­vos. Der var det dei­lig vår­vær med sol og per­fekt tem­pe­ra­tur. Selv­sagt sjek­ket jeg været i Kris­tian­sand på Yr mens jeg lå der på stran­da. Sym­bo­let for snø lys­te mot meg. Jeg inn­røm­mer det gjer­ne: Sjel­den har so­la var­met bed­re enn akku­rat da.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.