Mal­te eks­tra fot­gjen­ger­felt

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ORBJØRN WITZØE

Natt til fre­dag tok noen kos­ten i egen hånd og mal­te et nytt fot­gjen­ger­felt i Brygge­gata i Man­dal sen­trum.

– Det­te er lite gjen­nom­tenkt hær­verk. I ver­ste fall kun­ne noen ha be­nyt­tet det fals­ke fot­gjen­ger­fel­tet og gått rett ut i veien, sier ope­ra­sjons­le­der Mar­tin Ug­land i Ag­der po­liti­dis­trikt.

Fot­gjen­ger­fel­tet fikk imid­ler­tid ikke lang leve­tid. Kort tid etter at fle­re bi­lis­ter ring­te inn og vars­let om ugjer­nin­gen, ble gata sper­ret av og en­tre­pre­nør og brann­ve­se­net star­tet ar­bei­det med å fjer­ne ma­lin­gen. Det er usik­kert om noen bi­ler ble til­gri­set av ma­ling.

Po­li­ti­et fikk mel­ding om at noen had­de tatt seg til ret­te med ma­ling klok­ka 01.37.

Ved sju­ti­den fre­dag mor­gen meld­te en­tre­pre­nør at veien igjen var åp­net, og at fot­gjen­ger­fel­tet var blitt his­to­rie.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.