Mann i 30-åre­ne sik­tet for bombe­trus­sel

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CHRIS­TI­NA ØSTTVEIT

En mann i 30-åre­ne er sik­tet etter bombe­trus­se­len mot en buss i Lyngdal i ja­nu­ar.

Man­nen er uten­landsk stats­bor­ger, men bo­satt i Kvi­nes­dal.

Det var Lis­ter24 som først meld­te ny­he­ten.

Det var 17. ja­nu­ar at po­li­ti­et ble vars­let om bombe­trus­se­len etter at en bussjå­før gikk gjen­nom en buss på rutebilstasjonen i Lyngdal.

Der fant sjå­fø­ren en lapp med en bombe­trus­sel. Po­li­ti­et gjen­nom­søk­te bus­sen uten å fin­ne noe.

Iføl­ge sik­tel­sen, som er tatt ut av Po­liti­mes­te­ren i Ag­der ved po­liti­full­mek­tig Ka­ja Michael­sen, skal man­nen ha skre­vet føl­gen­de be­skjed på lap­pen:

«Mot­her fuck­er the­re is a bomb on this bus».

Tje­neste­men­ne­ne som un­der­søk­te bus­sen var iført verne­ut­styr, men var ikke be­væp­net.

Man­nen ble på­gre­pet av po­li­ti­et sam­me kveld, og er­kjen­te sam­ti­dig at det var han som had­de skre­vet lap­pen.

Po­li­ti­ets ope­ra­sjons­sen­tral, stabs­sje­fen og bom­be­grup­pa fra Oslo ble in­volvert i un­der­sø­kel­se­ne.

«Lap­pen var eg­net til å frem­kal­le al­vor­lig frykt», he­ter det i sik­tel­sen.

Lis­ter24 mel­der at sa­ken er be­ram­met 18. mai i Lis­ter ting­rett.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.