FAKTA

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Pegasus Kon­troll AS

● Iføl­ge Øyvind Kit­tel­sen om­sat­te sel­ska­pet for 36,6 mil­lio­ner kro­ner i 2016 og fikk et over­skudd før skatt på 2,3 mill. Det førs­te tal­let er på lin­je med 2015, det and­re er mar­kert frem­gang.

● Også iføl­ge Kit­tel­sen lig­ger 2017 an til å bli «all time high» på både topp- og bunn­lin­je.

● Hoved­ei­ere til nå i Pegasus Kon­troll AS har vært Øyvind Kit­tel­sen og den mange­åri­ge styre­le­de­ren Per Mad­land. Tho­mas Le­onard­sen har hatt ti pro­sent.

● For to år si­den kom Ter­je Gun­nuf­sen inn som styre­le­der. Han har vært ak­tivt med i pro­ses­sen over­for svens­ke­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.