50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

22. april 1967

● Mi­li­tær-re­gje­rin­gen Ko­lias - som kong Konstan­tin tok i ed i går - har i dag si­tua­sjo­nen i Hel­las un­der jern­hard kon­troll. Den nye stats­mi­nis­te­ren - ut­pekt etter det ublo­di­ge kup­pet i går natt - sa i en ra­dio­tale til det gres­ke folk i går kveld at det plan­lag­te val­get den 28. mai ikke kun­ne vært holdt p på nor­mal måte. Den 53 år gam­le Konstan­tin Ko­lias, som står i spis­sen for en re­gje­ring be­stå­en­de av le­den­de mi­li­tæ­re of­fi­se­rer, gjor­de det klart at po­li­tisk parti­virk­som­het for ti­den er for­budt.

– Fra nå av vil det ver­ken være høyre­e­ori­en­ter­te, venstre­ori­en­ter­te el­ler se­nen­ter­ori­en­ter­te i Hel­las, sa han. Fra nå å er det bare gre­ke­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.