Bou­jar står tro­lig mot Trom

Starts første­keeper Håkon Op­dal (34) har fort­satt trøb­bel med skul­de­ren, og mye ty­der på at Ben­ja­min Bou­jar (23) spil­ler mot Troms­da­len.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HERMAN FOLVIK herman.folvik@fvn.no

– Vi har for­be­redt oss på beg­ge de­ler. Jeg ga klar be­skjed til Ben­ja­min om at han må være ett hund­re pro­sent for­be­redt. Fø­ler ikke Håkon at han er hund­re pro­sent, spil­ler Ben­ja­min. Jeg har full til­lit til Ben­ja­min, sier Erik Ruth­ford Pedersen, Starts keeper­tre­ner.

Op­dal fikk seg en smell i skul­de­ren før pau­se i 4–0-sei­e­ren mot Åsa­ne. Smel­len sit­ter fort­satt i.

– Han kun­ne ikke spilt i dag, men kan­skje det er en li­ten mu­lig­het på søn­dag. Vi hol­der det litt åpent, sier Ruth­ford Pedersen.

Starts bes­te spil­ler de to sis­te åre­ne vur­de­rer si­tua­sjo­nen slik:

– Vi får se. Vi må ta en vur­de­ring, men jeg tror ikke det er noen al­vor­lig ska­de hvert fall. Det har blitt gans­ke mye bed­re. Jeg kan gjø­re gans­ke mye, men skal du være klar for kamp må du vite at du kan rea­ge­re på in­stinkt, sier en usik­ker Op­dal.

Bou­jar god mot Åsa­ne

Bou­jar, som kom fra Vind­bjart i vin­ter, gjor­de en god om­gang mot Åsa­ne og sto for to gode red­nin­ger mot Mons Ivar Mjel­des menn.

– Ben­ja­min kom inn og sto 45 vel­dig gode mi­nut­ter mot Åsa­ne. Er Håkon ska­det er han ska­det, og da står Ben­ja­min i mål, men vi får se. Vi tar en be­slut­ning lør­dag, sier Steinar Pedersen, Starts ho­ved­tre­ner og sønn av keeper­tre­ne­ren.

Un­der for­ma­sjons­øk­ta fre­dag var det Bou­jar som vok­tet bu­ret for det top­pe­de mann­ska­pet, mens Op­dal stort sett holdt på med ro­li­ge­re øvel­ser.

– Det er bare å være for­be­redt. En­ten så spil­ler jeg el­ler ikke. Jeg er klar uan­sett. Jeg har fak­tisk ikke pei­ling på hvem som spil­ler. Vi får se når søn­da­gen kom­mer, sier Bou­jar.

23-årin­gen me­ner det men­ta­le er vik­tig.

– Du er fort ute av fot­bal­len og fort in­ne. Det er kort vei beg­ge vei­er. Det er en men­tal ut­ford­ring å være keeper. Du må være sterk og for­be­redt hele ti­den. Du kan sit­te tre år på ben­ken, så plut­se­lig få sjan­sen, sier Helle­myr-gut­ten.

– Hjel­per for selv­til­li­ten

Red­nin­ge­ne mot Åsa­ne ga trygg­het for­tel­ler han.

– Det hjel­per for selv­til­li­ten. Det var dei­lig å få den kam­pen og to gode red­nin­ger. For å spil­le bra tren­ger man selv­til­lit, sier Bou­jar. Start rei­ser nord­over lør­dag. – Ben­ja­min har trent mye og godt. Han er god rett og slett, me­ner Ruth­ford Pedersen.

Slik sva­rer Steinar Pedersen på spørs­mål om keeper­plas­sen er den enes­te po­si­sjo­nen han er usik­ker på til søn­dag:

– Nja­ee, usik­ker og usik­ker. Det er en gjeng som le­ver­te bra sist, så skal vi i en an­nen type på kamp. En krige­kamp mot et hard­tar­bei­den­de, in­tenst Troms­da­len. Vi må være for­be­redt og vir­ke­lig vite hva som ven­ter oss.

vil Ha av­kla­ring

Start har tre of­fen­si­ve spil­le­re på prøve­spill. Før kam­pen borte mot Bodø/glimt nes­te søn­dag, øns­ker Pedersen å ha en av­kla­ring.

– Vi må kon­klu­de­re snart. Vi skal bru­ke fre­da­gen og se hva vi fin­ner ut, men vi har kam­pen på søn­dag som vi ikke gjør noe inn mot. Men vi skal nok ha noe på plass til Bodø/glimt, sier Steinar Pedersen.

Tro­lig Start-lag (4-4-2): Ben­ja­min Bou­jar – Ei­rik Wich­ne, Si­mon Larsen, Tapio Hei­kil­lä, Hen­rik Rob­stad – Da­ni­el Aase, Gud­mun­dur Kristjans­son, Er­lend Seg­berg, Espen Børuf­sen – Ni­els Vort­ho­ren, Den­nis An­twi.

Kamp­start søn­dag er klok­ka 15.30.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.