Als­gaard leg­ger ned lang­rennslag

Faedrelandsvennen - - SPORT -

●● Tho­mas Als­gaard mis­lyk­tes i jak­ten på ho­ved­spon­sor. Nå leg­ges pri­vat­la­get Team Lease­plan ned, mel­der NRK. – Jeg er trist og lei meg på ut­øver­nes veg­ne. Og på unge nors­ke ta­len­ters veg­ne, sier Als­gaard til NRK. Det er ti år si­den Als­gaard opp­ret­tet pri­vat­la­get. – Det har vært vans­ke­lig å få inn pen­ger. Vi le­ver av spon­sor­inn­tek­ter. Lease­plan har vært en fan­tas­tisk part­ner for oss i fire år, men de er i en si­tua­sjon hvor det er ikke er mu­lig å fornye. Det har vært eks­tra vans­ke­lig den­ne se­son­gen, sier Als­gaard. Den tid­li­ge­re me­dal­je­gros­sis­ten sva­rer føl­gen­de på om do­ping­sa­ke­ne rundt The­re­se Jo­haug og Mar­tin Johns­rud Sund­by har på­vir­ket spon­sor­mar­ke­det: – Jeg kan ikke spe­ku­le­re i hva som er grun­nen til at det har vært tøf­fe­re, men det er in­gen tvil om at høs­ten var preget av en del av­lys­te mø­ter, sier han.

NTB

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.