RANDESUND G18

Faedrelandsvennen - - SPORT -

●● La­get kom på tredje­plass i re­gion­se­ri­en, bak Vi­king og Nærbø. I til­legg har G18-trop­pen spilt i and­re- og tredje­di­vi­sjon, samt Le­røy­se­ri­en. G18 re­gion har der­for ikke vært prio­ri­tert, men det har vært en fin ut­vik­lings­are­na der re­sul­ta­ter ikke har vært fo­kus, opp­ly­ser tre­ner Kje­til Tveit.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.