VÅG J14

Faedrelandsvennen - - SPORT -

●● Tre­ner Kai Cor­ri­gan opp­ly­ser at la­get be­står av 23 tre­nings­vil­li­ge jen­ter. De har tre fel­les øk­ter i uka og i til­legg kom­mer egen­tre­ning el­ler an­nen ak­ti­vi­tet. I årets se­song har de stilt med to lag i J14 bredde­se­rie, et lag i J14 av­de­ling A og et i J15 av­de­ling A. De ble re­gion­mes­te­re i fjor som J13 og i år som J14. På de to åre­ne har de kun tapt én kamp i A-se­ri­en. La­get del­tar i cu­per i inn­land og ut­land. Inne­væ­ren­de se­song har la­get vun­net Um­bro Cup, Ca­me­ron Cup, Dyre­par­ken Cup og Gra­nes jule­tur­ne­ring. I jule­tur­ne­rin­gen kom beg­ge la­ge­ne de stil­te med i fi­na­len, og ble også et av fi­nale­la­ge­ne i 15-års­klas­sen. Sis­te del av se­son­gen skal de på Sva­ne­cup i Dan­mark, Quart Cup, Våg Cup og Fred­rik­stad Cup. De skal også del­ta på Beach­hånd­ball­tur­ne­rin­gen som skal gå i Kris­tian­sand un­der Nor­way Sum­mer Ga­mes 11.-13. au­gust.

FOTO: IK VÅG

Ba­kerst: Kai Cor­ri­gan (tre­ner). Øverst f.v.: Ma­ri­ann Tron­stad Lia (tre­ner), Kris­ti­ne L. Mæ­land, Isa­bel Vi­dem Buø, Si­na Cor­ri­gan, So­fie Hen­den An­der­sen, Em­ma Årik­stad, Nat­ha­lie Byklum, Thea Fjel­de Ol­sen, Ve­ria­na Ve­liqi og Mar­ti­ne Kårigs­tad An­der­sen. Ne­derst f.v.: Me­rethe Kårigs­tad An­der­sen (tre­ner), Ida Frigs­tad, Linn Bjør­narå Jacobsen, Ju­lie Ber­ger­sen, Em­ma Lin­dal, Jen­ny Mai og Ing­rid Hau­ger Gjers­vold.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.