Da Te­tis dyp­pet Akil­les i elva Styx.

Faedrelandsvennen - - SØNDAG - HEN­RIK IHME

for å gjø­re ham usår­lig, var det nok ikke et sjakk­trekk å hol­de ham i hæ­len. Iføl­ge le­gen­den gikk det jo ikke så bra til slutt. En gift­pil gjor­de kort pro­sess. Men det er lett å være etterpå­klok. Det had­de jeg god tid til å være etter at mitt lil­le sprang re­sul­ter­te i en an­kel­kule som en ten­nis­ball. Så jeg har sym­pa­ti med Akil­les. An­kel­ska­der er noe herk. Skul­le bare øns­ke noen had­de be­ord­ret meg til å leg­ge meg med bei­net høyt og på is. Så had­de jeg ikke følt meg som en ve­te­ran fra Tro­ja­ner­kri­gen da kvel­den kom.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.