Tig­ge­re: – Fle­re er sin­te på oss

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CHRIS­TI­NA ØST­TVEIT

●● Søn­dag etter­mid­dag be­søk­te Fædre­lands­ven­nen rom­lei­ren un­der Ves­ter­vei­broa.

Fle­re av tig­ger­ne har fått med seg do­ku­men­ta­ren fra Ber­gen, men sier at de ik­ke er red­de for å bli væ­ren­de i Nor­ge.

– Vi opp­le­ver at fle­re har blitt sin­te på oss et­ter det som har kom­met fram på tv. Det er trist, men vi er ik­ke red­de. Vi har det fint i Kris­tian­sand og man­ge er snil­le mot oss, sier Ion Pre­dicá.

FOTO: CHRIS­TI­NA ØST­TVEIT

– Man­ge har blitt sin­te på oss et­ter det som kom fram på TV fra Ber­gen. Det er trist, men vi er ik­ke red­de, sier Ion Pre­di­ca (t.h). Her sam­men med kona, som ik­ke øns­ket å si nav­net sitt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.