Tok båt­pus­sen i sis­te li­ten

I dag hen­tes seilbåtene i Terne­vig med en stor mo­bil­kran. I hel­gen pus­set båt­ei­er­ne det de kun­ne for å bli fer­dig.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ROALD ANKERSEN roald.ankersen@fvn.no

– Om vi blir fer­dig? Ja, vi må jo bli det, sa Mor­ten Løv­land midt i båt­pus­sen i hel­ga. Han var i gang med å skra­pe kjø­len på sin 40 fot sto­re seil­båt og had­de kort tid igjen før bå­ten må på van­net i dag.

KJEKT MED DEADLINE

I år har Løv­land litt mer å gjø­re på bå­ten enn van­lig. Han har lak­kert hele skute­si­den selv. Den kal­de vår­en har gjort det ut­ford­ren­de å bli fer­dig. Men man­dag skal rundt 30 sto­re bå­ter sjø­set­tes, den sto­re mo­bil­kra­na er kun på plass den­ne da­gen.

– Det kan være greit med en deadline, så er man nødt til å få den klar for sjø­en, sier Løv­land.

– Og hva har du gjort in­nen den tid?

– Lak­kert, skrapt, lagt på bunn­stoff og po­lert. Så da er det bare res­ten igjen, smi­ler han.

– Noe kan vi jo gjø­re når den er i van­net også. Man har all­tid noe å gjø­re når man har gam­mel båt, sier han om sin 31 år gam­le Je­an­neau Sun Fizz.

Båt­ei­e­ren an­slår å ha brukt rundt 50 ti­mer på å gjø­re den klar i år. Til van­lig går det cir­ka en helg i ar­beid.

SAM­AR­BEID

Bak kap­tei­nen står ka­me­rat Bernt Da­ni­el­sen og leg­ger på bunn­stoff. Han skal være ma­tros på en to uker lang fe­rie­tur til som­mer­en og bi­drar litt før «sku­ta» skal på sjø­en.

– Jeg må bi­dra litt nå også. Det er hyg­ge­lig å være to om job­ben, sier Da­ni­el­sen.

Til som­mer­en skal de på seil­tur til Læsø uten­for Dan­mark og opp langs svenske­kys­ten. Med seg i bå­ten skal de ha Løv­lands seks år gam­le sønn. Han tri­ves godt om bord og har vært med si­den han var baby.

– Han har vest med sele som gjør at han hen­ger fast i bå­ten. Så da kan han be­ve­ge seg rundt på bå­ten og ko­ser seg med det, sier fa­ren.

– Hvor lang tid tar det?

– Jeg har to uker fe­rie, så da tar det vel to uker, sier sei­l­en­tu­si­as­ten.

Fle­re seil­båt­ei­ere var i sving i hel­gen. Kjartan Nord­by var i ferd med å vas­ke da Fædrlands­ven­nen var i båt­hav­nen.

– Den skal ut til man­dag. Det er kun å vas­ke og po­le­re, så er jeg fer­dig, sier han.

FOTO: ROALD ANKERSEN

Man­dag kom­mer det vann på kjø­len. Men først må Mor­ten Løv­land og Bernt Da­ni­el­sen skra­pe og leg­ge på nytt bunn­stoff.

FOTO: ROALD ANKERSEN

Kjartan Nord­by vas­ker og po­le­rer bå­ten før den skal på van­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.