Sjek­te på skjær i Otra

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CHRIS­TI­NA ØST­TVEIT ROALD ANKERSEN

Po­li­ti og brann­ve­sen ryk­ket ut til Galge­berg­tan­gen søn­dag mor­gen, der en sjek­te had­de gått på skjær. Sjek­ta var tro­lig stjå­let.

Po­li­ti­et ble vars­let klok­ka 08.26. Mel­din­gen gikk ut på at en sjek­te had­de gått på skjær i Otra ved Galge­berg­tan­gen.

Po­li­ti­et og brann­ve­se­net i båt un­der­søk­te, men ved ni-ti­den opp­lys­te po­li­ti­et at in­gen per­soner be­fant seg i bå­ten da mann­ska­pe­ne kom fram. Lan­ter­ne­ne var på­skrudd.

Po­li­ti­et fikk utpå for­mid­da­gen kon­takt med båt­ei­e­ren, som ik­ke had­de vært på båt­tur. Det mis­ten­kes at bå­ten var stjå­let og at den el­ler de uved­kom­men­de har klart å kom­me seg i land.

FOTO: ROALD ANKERSEN

Po­li­ti og brann­ve­sen tau­et bå­ten av grun­na ved Galge­berg­tan­gen ved Otras ut­løp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.