Til lege­vakt et­ter brannsluk­king

Faedrelandsvennen - - NYHETER - STEI­NAR VINDSLAND

Lør­dag kveld brøt det ut brann på en ter­ras­se på Hå­nes. Hus­ei­er end­te på lege­vak­ta.

Klok­ken 2120 lør­dag fikk brann­ve­se­net mel­ding om brann i Musse­ron­sti­en på Hå­nes i Kris­tian­sand. Det brant på ter­ras­sen da brann­ve­se­net an­kom, og hus­ei­er had­de for­gje­ves prøvd å sluk­ke bran­nen selv med pulver­ap­pa­rat, opp­lys­te brann­mes­ter Trond Bus­te­rud.

Bran­nen fikk fes­te både i hus­veg­gen og ter­asse­gul­vet, samt at et av vin­du­ene ble knust.

– Det var åpne flam­mer da vi kom fram, sier Bus­te­rud.

Et­ter kort tid had­de brann­ve­se­net fått kon­troll over bran­nen. Inn­ven­dig ble det in­gen ska­der.

Hus­ei­e­ren had­de fått i seg noe røyk un­der sluk­nings­for­sø­ket, og ble brakt til lege­vak­ten for sjekk.

Ope­ra­sjons­le­der Au­dun Ei­de opp­lys­te til Fædre­lands­ven­nen at bran­nen kun­ne ha opp­stått i ei varm gry­te på ter­ras­sen. Hus­ei­e­ren av­vi­ser at det­te er brann­år­sa­ken.

Sa­ken vil bli etter­fors­ket av po­li­ti­et.

FOTO: KBR KRIS­TIAN­SAND

Brann­ve­se­net måt­te rive opp sto­re de­ler av ter­rasse­gul­vet og veg­gen for å has på flam­me­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.