Bi­list og syk­list i klam­me­ri

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CHRIS­TI­NA ØST­TVEIT

En bi­list slo en syk­list i an­sik­tet i Risør lør­dag etter­mid­dag.

Po­li­ti­et ble vars­let om hen­del­sen klok­ka 12.14. En bil kom for nær­me en syk­list i Risør. Det før­te til at syk­lis­ten slo til bi­len.

– Det end­te med at bi­lis­ten slo syk­lis­ten i an­sik­tet. De­ret­ter kjør­te han vi­de­re, sier ope­ra­sjons­le- der Per Kris­ti­an Klau­sen i Ag­der po­liti­dis­trikt til Fædre­lands­ven­nen.

Klau­sen opp­ly­ser at syk­lis­ten fikk en sprekk i lep­pa.

– For­hol­det vil bli an­meldt. Fore­lø­pig har vi ik­ke vært i kon­takt med bi­lis­ten. Vi ven­ter med å ta kon­takt til an­mel­del­sen er le­vert inn, sier Klau­sen.

– Syk­kel­ses­on­gen er i gang, leg­ger han til.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.