Hva sy­nes dere om pla­ne­ne for Huns­øya?

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Tor­hild Brans­dal, Solveig Rob­stad, Aps le­der i bygg- og miljø­ut­val­get:

At in­ves­to­rer vil sat­se i byg­da er flott, men det er vi po­li­ti­ke­re som av­gjør hva som er best for byg­da. Er bo­li­ger rik­tig? Skal sen­trum de­les i to? Tren­ger vi mer næ­rings­om­rå­de hel­ler? Sam­ti­dig er jo for­tet­ting bra.

Jens Røed,

Jeg jub­ler over at vi har in­ves­to­rer som vil ut­vik­le byg­da. Vi må se på de­tal­jer i pla­nen, men ho­ved­bud­ska­pet er en­tu­si­as­me. Vi støt­ter både bo­lig­byg­ging og kjøpe­sen­ter på Huns­øya, for­di vi må si ja til det som løf­ter oss fram­over, sier Røed.

Høy­re:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.