FØD­SELS­DAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

12 år

Em­ma He­le­ne Bås­land, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med da­gen, kjæ­re Em­ma He­le­ne, som vi fei­ret i går! Du er vår sol­strå­le på Aukland og ei om­sorgs­full store­søs­ter. Masse klem­mer fra mor­mor, mor­far, Erik, Jo­hanne og res­ten av fa­mi­li­en!

9 år

Oli­ver Austjo­re Han­sen, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for Oli­ver som fyl­ler 9 år! Du er ver­dens bes­te gutt! Man­ge klem­mer fra Ing­rid, mam­ma og pap­pa.

8 år

Os­car Wi­de­røe Lauv­nes, Kris­tian­sand. Su­per­gut­ten Os­car blir 8 år 24 april. Hipp hipp hur­ra!! Man­ge klem­mer fra Ul­rik, mam­ma og pap­pa.

3 år

Fri­da Sven­sen Wes­ter­berg, Kris­tian­sand. Vår lil­le sol­strå­le Fri­da, fyl­ler 3 år i dag! Vi øns­ker deg en su­per burs­dag! Man­ge klem­mer fra far­far og Re­née.

3 år

Hauk Aas Just­næs, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for Hauk, som fyl­ler 3 år i dag, man­dag 24. april. Hå­per du får en fin dag. Gra­tu­la­sjo­ner kom­mer fra sto­re og små i Læ­rings­verk­ste­det barne­hage, Bispe­gra.

3 år

Mik­kel Mo­berg Pe­er­sen, Kris­tian­sand. Ver­dens ku­les­te gutt har burs­dag. Du els­ker å være ute, gå på ski, ake og du er all­tid høyt og lavt, sam­ti­dig byr du ofte på en sang el­ler vil lese en bok. Vi dig­ger deg - mam­ma, pap­pa, Iben og Mie.

2 år

Emi­lie Schell­horn Lahr, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for ver­dens bes­te Emi­lie som fyl­ler to år 24. april. Vi dig­ger deg! Burs­dags­klem­mer fra Mam­ma, Pap­pa og To­bias.

1 år

Ma­ja M Knud­sen, Lil­le­sand. Hipp,hur­ra for for ver­dens bes­te Ma­ja som fyl­ler 1år 24/4. Vi erel­dig glad i deg, masse hil­se­ner bes­ten og besta.

1 år

Her­man Tverr­li Ler­vik, Kris­tian­sand. I dag blir vår lil­le sto­re Her­man 1 år! Hipp hur­ra for den bli­de og ak­ti­ve gut­ten vår, som vi er så uen­de­lig glad i! Vi gle­der oss til å fei­re deg! Burs­dags­klem fra Mat­hil­de, Lud­vig, mam­ma og pap­pa.

1 år

Til­de Flaa Sunds­dal, Lil­le­sand. Vår kjæ­re lille­søs­ter og sol­strå­le, fyl­ler 1 år! Du er bare heilt rå! Som mi gle­der oss til å fei­re! Klemi­f­leng fra store­søs­ter Thel­ma, mam­ma, pap­pa, beste­for­eld­re, tan­ter, onk­ler, ku­si­ner og fet­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.