Bet­ten Ge­heb er 80 år

Faedrelandsvennen - - NÆRT - NTB

●● Fy­sio­te­ra­peut Eli­sa­beth (Bet­ten) Ge­heb, No­dene­s­vei­en 31, 4643 Søg­ne, fyl­ler 80 år 24. april. Ju­bi­lan­ten er ut­dan­net ved Oslo Or­to­pe­dis­ke Insti­tutt og er spe­sia­list i psy­kia­trisk og psyko­so­ma­tisk fy­sio­te­ra­pi. Hun har dre­vet eget insti­tutt og var i full jobb til fyl­te 70 år. Hun er med­lem av Kris­tian­sand sor­op­ti­mist­klubb.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.