QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvor lig­ger byen Korint?

2. I hvil­ket år ble Nor­ges idretts­for­bund stif­tet?

3. I hvil­ken klas­si­ker fra 1942 spil­te Humph­rey Bo­gart mot Ing­rid Berg­man?

4. Hva gjør man når man ad­de­rer?

5. Hvil­ken skrekk­film med kult­film­sta­tus føl­ger de tre ung­dom­me­ne Heather, Josh og Mike mens de drar ut i sko­gen for å lage en do­ku­men­tar?

6. Hvor er du på vei hvis fly­plass­ko­den på kof­fer­ten din er BUD?

7. I hvil­ken komi­se­rie på Tv­nor­ge spil­ler Tho­mas Gier­t­sen ho­ved­per­sonen i sitt eget liv?

8. Hva he­ter ho­ved­sta­den i Uru­guay, hvor 44% av lan­dets be­folk­ning bor?

9. Hva er et Douglas DC-3?

10. Hva he­ter Emi­ly Bron­tës enes­te bok?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.