FAK­TA

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Uføre­tryg­de­de i Nor­ge

● Ved ut­gan­gen av de­sem­ber 2016 var 200.200 per­soner re­gist­rert med ned­satt ar­beids­evne.

● Blant de med ned­satt ar­beids­evne had­de 143.000 per­soner rett på ar­beids­av­kla­rings­pen­ger.

● Per 31. de­sem­ber 2016 var det re­gist­rert 318.200 mot­ta­ge­re av uføre­trygd.

● An­tall mot­ta­ke­re av uføre­trygd som an­del av be­folk­nin­gen (18-67 år) var på 9,5 pro­sent ved ut­gan­gen av året 2016.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.