Stjå­let laste­bil fun­net i Sør­lands­par­ken

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Po­li­ti­et har fun­net laste­bi­len som ble stjå­let fra Evje natt til man­dag.

Laste­bi­len som ble stjå­let fra Od­de Sag­bruk natt til man­dag, er fun­net i Sør­lands­par­ken. Po­li­ti­et gikk ut med bil­de av bi­len da ty­ve­ri­et ble meldt, og opp­ly­ser at tips fra pub­li­kum før­te til at bi­len ble fun­net.

Ope­ra­sjons­le­der i Ag­der-po­li­ti­et, Mar­tin Ug­land, sier til Fædre­lands­ven­nen at po­li­ti­et etter­fors­ker sa­ken som et van­lig bil­bruks­ty­ve­ri. Fore­lø­pig er in­gen per­soner på­gre­pet.

Etter det Fædre­lands­ven­nen får opp­lyst ble det sendt ut vars­ling til alle po­liti­dis­trik­ter om ty­ve­ri­et av laste­bi­len.

– Det har den sis­te ti­den blitt stjå­let et par mind­re laste­bi­ler fra Sør­lands­par­ken, i til­legg til at et par laste­bi­ler har blitt for­søkt stjå­let. Det er greit å få med seg pub­li­kum i sli­ke sa­ker, sier Ug­land.

FOTO: PO­LI­TI­ET

Po­li­ti­et la ut det­te bil­det i sin etter­lys­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.