Ryk­ket ut til slåss­kamp

Faedrelandsvennen - - NYHETER - STEINAR VINDSLAND

Po­li­ti­et ryk­ket ut til en slåss­kamp ved Sam Ey­des plass i Arendal søn­dag kveld.

Mel­din­gen kom inn til po­li­ti­et klok­ken 18.47, søn­dag kveld og det skal være fle­re per­soner in­volvert.

Et bil­de fra ste­det vi­ser po­li­ti­et som av­hø­rer fle­re per­soner på ste­det.

– Det er ung­dom­mer som har krang­let og slåss. De har kun på­dratt seg over­fla­dis­ke ska­der, opp­ly­ser ope­ra­sjons­le­der Au­dun Ei­de i Ag­der po­liti­dis­trikt.

Han leg­ger til at po­li­ti­et har kon­tak­tet for­eld­re­ne til de in­volver­te, men at de ikke fore­tar and­re re­ak­sjo­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.