Mo­ped mot bil

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

En mo­pe­dist og en bil var in­volvert i et tra­fikk­uhell søn­dag kveld.

Klok­ken 17.27 søn­dag kveld fikk po­li­ti­et mel­ding om kol­li­sjo­nen.

– En bil og en mo­ped har kol­li­dert i ei rund­kjø­ring, opp­ly­ser ope­ra­sjons­le­der Au­dun Ei­de ved Ag­der po­liti­dis­trikt.

Uhel­let skjed­de på Strøms­bu- slet­ta i Arendal.

– Mo­ped­fø­re­ren blir frak­tet til lege­vak­ta for sjekk. Bil­fø­re­rens fø­rer­kort er be­slag­lagt, for­kla­rer han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.