Styr­ker ryk­ker inn i Is-kon­trol­lert by

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ©NTB

En Usa-støt­tet opp­rør­s­al­li­an­se i Sy­ria har ryk­ket inn i den Is-kon­trol­ler­te byen Tabqa nord i Sy­ria, opp­ly­ser Sy­ri­an Ob­ser­va­tory for Hu­man Rights (SOHR).

Sy­ris­ke de­mo­kra­tis­ke styr­ker (SDF) be­står ho­ved­sa­ke­lig av kur­dis­ke styr­ker, men også ara­bis­ke opp­rø­re­re del­tar.

– SDF gikk inn i Tabqa for førs­te gang etter å ha be­lei­ret byen. De tok kon­troll over fle­re ste­der sør i byen og ryk­ker fram mot by­ens vest­li­ge ut­kant, opp­ly­ser ek­sil­grup­pen SOHR.

SDF har kun kom­met med en kort kunn­gjø­ring der al­li­an­sen sier at den har tatt kon­troll over Is-stil­lin­ger sør og vest i byen.

Tabqa lig­ger noen få mil vest for Raqqa, som reg­nes som IS’ vik­tigs­te bas­tion i Sy­ria.

FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.