Bjørn skutt i Sør-trøn­de­lag

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ©NTB

En bjørn er felt ved Ørå­stjøn­na i Sel­bu for å unn­gå ska­der når sau­en slip­pes på bei­te i år.

I fjor var det be­ty­de­li­ge tap til bjørn i Sel­bu, skri­ver Miljø­di­rek­to­ra­tet på Twit­ter. På grunn at po­ten­sia­let for ska­der i årets beite­se­song, fikk der­for Sta­tens na­tur­opp­syn en eks­tra­or­di­nær til­la­tel­se til å fel­le en bjørn i Sel­bu og Ty­dal i Sør-trøn­de­lag.

– Vi har i vår hatt uvan­lig stor ak­ti­vi­tet av bjørn. Det er sett spor helt ned til hytte­be­byg­gel­sen, og det har vi ikke opp­levd på man­ge år, sa Sel­bu-ord­fø­rer Ole Mor­ten Bal­stad (Ap) til NRK da til­la­tel­sen ble gitt for­ri­ge uke.

125 brun­bjør­ner ble re­gist­rert i Nor­ge i 2016, vi­ser tall fra Rov­data. Det er det la­ves­te an­tal­let bjør­ner si­den en om­fat­ten­de over­vå­king star­tet i 2009.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.