Mob­bing på UIA

Faedrelandsvennen - - MENING - LEIV TORSTVEIT

Vel ti pro­sent av stu­den­ta­ne blir mob­ba sy­ner ei grans­king.

●● Er det­te over­ras­kan­de? Ikkje for meg som tek bus­sen frå byen via UIA. Til nå har eg ald­ri sett ein stu­dent rei­se seg og gi se­tet til gam­le menne­skje med kryk­ker el­ler stav. Kort sagt, dei mang­lar van­leg folke­skikk. Og når dei ikkje bryr seg om eldre, kan ein då ven­te at dei skal ta om­syn til yng­re per­son­ar?

Bør folke­skikk bli eit ob­li­ga­to­risk kurs? Kan det hind­ra mob­bing?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.