Døds­fall

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Hall­dis Lange­land, Stav­an­ger, døde 12. april. Bi­set­tel­sen har fun­net sted i still­het.

Ol­ve Bern­hard Assev, Salt­rød/ Assev, døde 11. april. Be­gra­vel­sen har fun­net sted i still­het.

Alf Ei­nar Ege­land, Flekke­fjord, døde 19. april. Be­gra­vel­sen vil fin­ne sted i still­het.

Ei­nar Solaas, So­lås, døde 22. april. Be­gra­vel­sen vil fin­ne sted i still­het.

Bjørg Evelyn Hell Kris­ti­an­sen, Man­dal syke­hjem, døde 15. april. Be­gra­ves fra Man­dal ka­pell, tirs­dag 25. april.

Ran­di Ege­nes Mona­co, Suf­fern

NY, døde 25. mars.

Tho­mas Cato Tho­mas­sen, SSA, døde 19. april. Be­gra­ves fra Flos­ta kir­ke, tors­dag 27. april

Pe­ter Se­lås, Ve­gårs­hei, døde

20. april. Be­gra­ves fra Ve­gårs­hei kir­ke, tors­dag 27. april.

Hel­ga Ma­rie Aase, Hed­dal, døde

17. april. Be­gra­ves fra Hed­dal ka­pell, fre­dag 28. april.

Aud Sva­n­aug Lin­jord, Grimstad, døde 21. april. Grav­ferd frå Grimstad kyr­kje, fre­dag 28. april.

Ge­org Kjell Røn­nin­gen, Lyk­ka/ Eyde­havn, døde 19. april. Bi­set­tes fra Stok­ken kir­ke, fre­dag 28. april.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.