10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

25. APRIL 2007

●● Arbeidstilsynet me­ner es­tis­ke og lat­vis­ke ar­bei­de­re job­bet på Sør are­na for luse­lønn i to og en halv må­ned. Det drei­er seg om et ti­talls ar­bei­de­re som skal ha job­bet fra 1. april til 23. fe­bru­ar for halv­par­ten av norsk minste­lønn. – Kon­trak­ter vi har skaf­fet oss til­gang til vi­ser at ar­bei­der­ne job­bet for rundt 60 kro­ner ti­men. To, tre av de yngs­te var nede i 38 kro­ner ti­men, sier se­nior­in­spek­tør Alf Helge­land ved Arbeidstilsynet i Sør-nor­ge. – Et slikt lønns­nivå er so­si­al dum­ping, sier Helge­land. Fir­ma­et de job­bet for, Nor­dic Sport, me­ner det ikke er grunn til å etter­be­ta­le noe. – Tal­le­ne er feil. Det nors­ke Arbeidstilsynet har mis­for­stått full­sten­dig, sier Bør­je Øs­ter­berg i Nor­dic Sport.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.