25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

25. APRIL 1992

●● Svein Mat­hi­sen kom­men­te­rer: Fø­lel­sen kom tirs­dag, da Start snur­ret rundt med Brann i Ber­gen. Pl­ut­se­lig var den der. Gle­den. Den barns­li­ge gle­den man fø­ler når man er med og spil­ler god fot­ball, el­ler når man ser god fot­ball. Jeg snak­ker om «ekte» fot­ball. I frisk luft. Ikke den du får ser­vert i ka­nalv­rim­me­len på tv, med chips og cola att­åt. Det kom en eldre kar bort til meg på Brann Sta­dion. Han skrøt av det Start-la­get han had­de sett i ak­sjon. Han for­tal­te han var be­reist, had­de sett fot­ball i man­ge land. Men nå var han i godt humør, god fot­ball gjor­de ham slik, for­tal­te han. Slik Start spil­te, skul­le fot­ball spil­les!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.