Quizen

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. I hvil­ken mu­si­kal mø­ter du Ge­org von Trapp og hans syv barn?

2. Hva be­tyr or­det pas­ta på ita­li­ensk?

3. Hvil­ken sport be­drev ka­na­die­ren Eric Lin­dros?

4. Hva he­ter ho­ved­sta­den og den størs­te byen i Ar­me­nia?

5. Hvil­ken norsk ski­lø­per har vun­net Birke­bei­ner­ren­net hele syv gan­ger, sis­te gan­gen i 2001?

6. Hvem skrev ro­ma­nen ”Bonde­stu­den­tar” i 1883?

7. . Hva he­ter 90-talls­fil­men hvor Ge­ena Davis og Susan Sa­ran­don spil­te to jen­ter på flukt fra lo­ven?

8. Hvem lå 4 uker på top­pen av Vg-lis­ta med ”Gi meg en cow­boy til mann” i 1963?

9. Hvil­ken ”tek­nikk” er AI en for­kor­tel­se for?

10. Hvil­ken kjent ame­ri­kansk for­fat­ter har skre­vet boka ”Det tap­te sym­bol”?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.