Re­tro.

Faedrelandsvennen - - TIRSDAG - KJARTAN BJELLAND

Jeg har fått Dab-ra­dio i bi­len. For å gjø­re meg kjent med den nye duppe­dit­ten, skrud­de jeg meg rundt i me­ny­en. For­le­den dag fant jeg en ka­nal som het RE­TRO. Smak litt på or­det. Det har lik­som en eim av «kam­fer­drops og flø­te i kaf­fen» over seg. Tenk­te at det kun­ne være moro å høre på mu­sikk fra den gan­gen mine for­eld­re var i full sving. Moro å gjø­re seg kjent med hva folk holdt på med i gam­le da­ger. I ste­det slo rea­li­tets­ori­en­te­rin­gen inn for full mu­sikk. Bok­sta­ve­lig talt. Her var det Pink Floyd, De­ep Purple, Que­en, Procol Harum, osv. osv. Alle hel­te­ne fra min ung­dom. Skal det lik­som være re­tro nå? Nei, vet du hva... Ha en ung­dom­me­lig dag så len­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.