Bo­lig­hus to­tal­ska­det i brann

Faedrelandsvennen - - NYHETER - HEN­RIK IHME MA­RIE N. KALVEHAGEN VE­GARD DAMSGAARD

Det opp­sto kraf­tig brann i et bo­lig­hus i Lyngdal man­dag kveld. Halv­an­nen time se­ne­re had­de brann­ve­se­net kon­troll.

Bran­nen ble meldt klok­ka 21.20 man­dag kveld, og iføl­ge po­li­ti­et var det et ube­bodd hus som ble flam­me­nes rov.

– Det er in­gen per­son­ska­de. Det­te var et ube­bodd hus, så det blir hel­ler ikke de sto­re ta­pe­ne, sa ope­ra­sjons­le­der John Rep­stad i Ag­der po­liti­dis­trikt.

Han opp­lys­te at tre am­bu­lan­ser, en po­liti­bil og fle­re brann­bi­ler var på ste­det. Klok­ka 22.45 ble det meldt at brann­ve­se­net had­de full kon­troll på si­tua­sjo­nen i Bøke­vei­en.

– Det er snakk om en to eta­sjers mur­byg­ning med loft og kjel­ler. Jeg vil an­slå at 80 pro- sent av tre­ver­ket har brent ut, så det har brent godt, opp­lys­te over­be­fal In­ge Jakob Han­sen ved Brann­ve­se­net Sør til Fædre­lands­ven­nen litt før mid­natt.

De had­de 17 mann med på sluk­kin­gen, og da det tid­lig ble kjent at hu­set var ube­bodd kon­sen­trer­te de seg om å gjø­re job­ben fra ut­si­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.