Fø­rer ska­det etter bil­ulyk­ke

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MA­RIE N. KALVEHAGEN HEN­RIK IHME

En per­son ble frak­tet til Sør­lan­det syke­hus Aren­dal etter en tra­fikk­ulyk­ke ved Bykle­bak­ke­ne man­dag.

– En ens­lig bil kjør­te ut av vei­en rett ved Byk­le kir­ke, sier ope­ra­sjons­le­der i Ag­der po­liti­dis­trikt, John Rep­stad.

Po­li­ti­et opp­ly­ser at per­sonen ble let­te­re ska­det etter ulyk­ken.

Det var kun én per­son i bi­len. Fø­re­ren var ved be­visst­het og ble kjørt til lege­vak­ten, iføl­ge Rep­stad. Se­ne­re man­dag kveld opp­lys­te akutt­mot­ta­ket ved Aren­dal syke­hus at fø­re­ren, ei jen­te, var mo­de­rat ska­det.

– Det er fort­satt for tid­lig å si hva som har skjedd, men vi har ikke mis­tan­ke om vill­manns­kjø­ring, sier Rep­stad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.