Fikk ille­be­fin­nen­de og kjør­te inn i et gjer­de

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EIRIN MARGRETHE FIDJE

En per­son fikk et ille­be­fin­nen­de og kjør­te av vei­en og inn i et gjer­de i Grim­stad.

Po­li­ti­et ble vars­let om ulyk­ken klok­ken 14.35 man­dag. Ett kjøre­tøy var in­volvert i ulyk­ken.

– To per­soner er kjørt til syke­hu­set for sjekk, meld­te po­li­ti­et på Twit­ter, og la til at år­sa­ken til uhel­let var akutt syk­dom.

Bi­len kjør­te der­med ut av vei­en og inn i et gjer­de. Sør­lan­det syke­hus meld­te se­ne­re at en pa­si­ent ble mot­tatt ved akutt­mot­ta­ket i Aren­dal med mo­de­ra­te ska­der.

Ulyk­ken skjed­de ved Meny i Grim­stad. Ulyk­kes­bi­len ble ram­met i dø­ren på pas­sa­sjer­si­den. I bi­len satt to per­soner.

Red­nings­mann­ska­per bruk­te cir­ka et kvar­ter på den ene per­sonen, før de to i bi­len ble kjørt til syke­hus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.