Fryk­tet prøve­spreng­ning

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Nord-ko­rea mar­ker­te tirs­dag hæ­rens 85-års­dag, men den fryk­te­de sa­lut­ten i form av en atom­prøve­spreng­ning el­ler ra­kett­opp­skyt­ning ute­ble.

Nord-ko­rea har gjen­nom­ført fem atom­prøve­spreng­nin­ger tid­li­ge­re og har på sed­van­lig vis ras­let med sab­le­ne over­for USA den sis- te tida.

Sa­bel­ras­lin­gen er et kjent vår­tegn på Korea­halv­øya, som føl­ge av den år­vis­se mi­li­tær­øvel­sen USA og Sør-ko­rea hol­der på den­ne tida. Den blir sett på som en for­be­re­del­se på in­va­sjon av le­del­sen i Pyong­yang.

USAS pre­si­dent Do­nald Trump har i år spilt med og sendt han­gar­ski­pet USS Carl Vin­son til om­rå­det, sam­men med en flå­te av støtte­far­tøy­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.