NYFØDT

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Bet­ti­na Sted­jan og Gjø­ran Eikeland, Ven­ne­sla. 04. fe­bru­ar 2017. Vårt lil­le gull Mag­nus vil­le så gjer­ne møte oss og kom til ver­den 2 må­ne­der før ter­min. Frisk og fin med sine 1295 gram og 39 cm. Vi er stol­te og takk­nem­li­ge for­eld­re.

Es­pen og An­ne Ma­rit Ege­nes Zacha­rias­sen, Kris­tian­sand. Ny­de­li­ge Jakob ble født 30.03.2017, og gjor­de store­søs­ter Iben, store­bror Kas­per og mam­ma og pap­pa stol­te og gla­de. Vel­kom­men til ver­den lil­le gull!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.