34-åring i ret­ten for ni år gammelt drap

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

En 34 år gam­mel so­ma­li­er mø­ter tors­dag i Oslo tingrett, til­talt for å ha drept en ka­me­rat på Grü­ner­løk­ka i Oslo 24. mars 2008. En med­til­talt er på fri­fot.

Både 34-årin­gen og en med­til­talt 32-åring er til­talt for å ha drept el­ler med­vir­ket til drapet på en mann i 20-åre­ne på Jo­han Sverd­rups plass i Oslo nat­ten for over ni år si­den.

Po­li­ti­et me­ner de to lur­te tre and­re so­ma­lis­ke ka­me­ra­ter til å tro at de skul­le på en fest, og av­tal­te der­for å mø­tes i par­ken. Iføl­ge til­ta­len av­fyr­te 34-årin­gen minst tre skudd med en pis­tol, som traff of­fe­ret i brys­tet og ar­me­ne.

34-årin­gen er også til­talt for draps­for­søk på en an­nen mann, men til tross for fle­re skudd med pis­to­len, ble of­fe­ret kun truf­fet av et streif­skudd i den ene ar­men.

34-årin­gen som nå sit­ter i va­re­tekt i Kongs­vin­ger feng­sel, er so­ma­lisk stats­bor­ger med opp­holds­til­la­tel­se i Nor­ge. Man­nen ble etter­lyst etter drapet, men først i slut­ten av fe­bru­ar 2016 ble han på­gre­pet av tysk po­li­ti da han var in­volvert i en volds­sak. I april i fjor ble han ut­le­vert til Nor­ge.

Ad­vo­kat Øystein Storr­vik sa da man­nen ble på­gre­pet i fjor at han er­kjen­ner straff­skyld for for­sett­lig drap, men at det ikke var plan­lagt. 34-årin­gen har dess­uten nek­tet for draps­for­sø­ket på den and­re man­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.